Burgerinitiatieven in de spotlights in week 23

Het stelsel van het sociale domein verandert rap. Implementatie van de transities staat hoog op bestuurlijke agenda’s van lokale overheden en organisaties. Inmiddels ontplooien bewoners van steden en dorpen prachtige initiatieven. Vaak gebeurt dat zonder dat zij zichzelf op een podium plaatsen om van zich te laten horen. Voor ons reden om van 2 tot en met 6 juni 2014 extra aandacht te besteden aan deze burgerinitiatieven.

Binnen de opdrachten en projecten die wij uitvoeren is het vanzelfsprekend dat de stem van de burger wordt gehoord, omdat deze ertoe doet. Idealiter is deze zelfs leidend. Echter, ‘de burger’ is niet onze opdrachtgever. Opdrachtgevers zijn de provincie Noord-Brabant  en gemeenten.

Vragen van gemeenten of organisaties gaan over: hoe kunnen we burgers faciliteren in hun initiatieven, hoe gaan we om met kwetsbare groepen en waar ligt de grens van ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven. Kortom: wat kan wel, wat kan niet (meer). Het uitgangspunt moet altijd zijn: laten we het de burger zélf vragen.  Om zo gehoor te geven aan de stem van ‘de burger’ en deze aan zet te laten. Voor ons reden om in week 23 (2 tot en met
6 juni 2014) extra aandacht te besteden aan de mooie, goede burgerinitiatieven die anderen inspireren en waar iedereen wat van kan leren.

Week 23: De week van het burgerinitiatief
Uitgaande van de gedachte om burgerinitiatieven op een ‘podium’ te plaatsen, hebben we een gevarieerd programma samengesteld waarbij we, op locatie,  inspirerende initiatieven aan u laten zien.

Maandag 2 juni 2014 gingen we in gesprek met een spraakmakende Nederlander en bevragen hem/haar over de gemeente van de toekomst en de te verwachte opbrengst van de participatiemaatschappij.

Dinsdag 3 juni 2014 zetten we het Talentcentrum in Oss in het zonnetje. Het Talentcentrum initieert en faciliteert burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Iedereen is welkom en het ‘meedoen’ van de burgers staat centraal, altijd op basis van wederkerigheid. Op deze manier ontstaat er participatie waarbij je meedoet aan datgene waar je goed in bent.

Woensdag 4 juni 2014 bezoeken we vier pracht initiatieven in Brabant. We gaan op visite en bevragen deze ‘good practices’ en filmen en documenteren de bezoeken voor u.

Donderdag 5 juni 2014 nodigen we u uit om naar Tilburg te komen en deel te nemen aan de conferentie: De gemeenteraad van de toekomst, die we samen met Prodemos (Huis voor democratie en rechtstaat) organiseren. Op de conferentie staan vragen centraal als: Hoe maak je een succes van je burgerinitiatief, hoe lobby je bij de gemeente, hoe ga je als ambtenaar en raadslid in gesprek met de burger en hoe ziet de gemeenteraad van de toekomst eruit? Samen met Prodemos kijken we ernaar uit u daar te ontmoeten. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Elles van Breugel.